Logo

Politikalarımız

Kurumsal / Politikalarımız
KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
BAŞYAZAR A.Ş. olarak; Süt ürünleri üretimde;
Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapan, üretimin her aşaması toplum gıda güvenliği anlayışına uygun, doğaya ve tüketiciye saygılı, teknolojinin olanaklarından yararlanan kuruluş olma özelliğimizi korumak, kalite politikamızın vazgeçilmez önceliğidir.
 • Ürünlerimizin var olan kalitesiyle yetinmeyecek, kalite düzeyini artırmak için üretimin her aşamasında çaba sarf edilecektir. Bu amaçla gıda güvenliği sisteminin etkinliği sürekli artırılacak ve şartlara uygunluğu sağlanacaktır.
 • Yönetim; üretimdeki zincirler belirlenirken ürünlerimizin gıda güvenliğinde önemli rol oynayan gıda hijyeni ve güvenliği gibi faktörlerin ön planda tutulmasını benimsemiştir.
 • Gıda güvenliğini sağlamada; üretimde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve gıda ile temas eden maddelerin temininin çok önemli rol oynadığı sürekli göz önünde tutulmaktadır.
 • Kalite anlayışımızın son tüketiciye ulaşıncaya dek sürdürülmesi ve bu aşamadaki birimlerin tümünün eğitilmesi ana ilkelerimizden birisidir.
 • Personelimizin gıda güvenliği doğrultusunda çalışmaları sağlanacak, bunun için gerekli eğitimler verilecek ve personelin ürettikleri ile gurur duymaları sağlanacaktır.
 • Müşteriler başta olmak üzere, menfaat gruplarının gereksinim ve beklentilerine önem verilecek, bu gereksinim ve beklentiler arasında denge kurulacaktır. Gereksinim ve beklentilerin tatmini için sürekli iyileştirme yapılmaktadır.
 • Politikamız, herkesin katılımı ile kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesidir.
 • Topluma ve çevreye olan yükümlülüklerimizi yerine getirerek, sürekli gelişmesini sağlamaktır.
 • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve çevreyi korumak, Kuruluşumuzun gıda güvenliği politikaları üst yönetim tarafından taahhüt edilmiş olup, uygunluğu sürekli olarak gözden geçirilmekte ve kontrol edilmektedir.
 • “Kalite-Gıda Güvenliği Politikamız” ın tüm personele duyurulması ve ulaştırılması sağlanmıştır. Gıda Güvenliği politikamızla uyumlu sloganlar ve “Kalite-Gıda Güvenliği Politikamız” başlıklı Genel Müdür imzalı yazı işyerimizde uygun yerlere asılarak personelin kaliteye yönlendirilmesi amaçlanmıştır.
 • Şirketimizin ana ilkesi “İnsan sağlığı için güvenli ürün üreterek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak ve tanınan bir marka olmaktır.”
Bunu sağlamak için,
 • Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapacağız.
 • İnsan haklarının vazgeçilmez bir unsur olduğu bilincindeki bir kurum olarak; personelimizin sağlığı, mutluluğu ve refahını sürekli gözetip, geliştireceğiz.
 • İşletmemizde kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, bedensel farklılıklar üzerinden ayrımcılık yapılmamaktadır.
KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • İşletmemizde kimseye baskı, taciz, hakaret ve kötü muamele yapılamaz.
 • İşletmemizde 16 yaşın altında çalışan istihdam edilmemektedir.
 • İşletmede her çalışanın kendisini ifade edebilme ve söz söyleme hakkı saklıdır.
 • Üretimin her aşamasını Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışına uygun şekilde sevk ve idare edeceğiz.
 • Hammadde temininden, nihai ürünün müşteriye sunumuna kadar her aşamada geçerli ve gerekli yasal mevzuatlara uyacağız.
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan zincir boyunca Gıda Güvenliği’ nden ödün vermeyeceğiz.
 • Personelimize, planlarımız doğrultusunda eğitimler verme ve müşteri şikâyetlerini istenilen düzeye indirme hedefimizi gerçekleştireceğiz.
 • Tüketiciye kaliteli gıda ulaştırırken tüm beklentilerini karşılayacağız.
 • Bireysel ve kurumsal anlamda tüm çalışanlarımızla beraber sürekli gelişip, gözden geçirerek kendimizi yenileyeceğiz.
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak tüketici sağlığının korunmasını garanti altına alacağız ve Uygunsuz ürün miktarını minimum seviyede olmasını sağlayıp ve izleyeceğiz.
 • Gıda Güvenliğini her zaman aynı standartta tutmak ve arttırmak amacıyla teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz.
 •  İnsan sağlığı için güvenliği ürün ve hizmet ancak hijyenik girdilerin sağlandığı ortamda mümkündür. Kuruluşumuza ürün ve hizmet veren tedarikçilerimizle “işbirliği” ilişkilerimizi sürdüreceğiz, tedarikçilerimizin Gıda Güvenliğinin yükseltilmesine destek olacağız. Çalışanlar olarak yukarıdaki hususları bir yaşam biçimi olarak benimsememiz, çalışmalara “tam ve aktif katılım” konusunda coşkumuzu sürdürmemiz başarımızın temel unsuru olacaktır.
METAL POLİTİKAMIZ

BAŞYAZAR A.Ş. olarak; Süt ürünleri üretimde üretim alanlarındaki metal kullanımında tüm çalışanların aşağıda yazan hususlara riayet etmesi istenir;
 • Üretim alanlarına parçalı (kırma) bıçak, maket bıçağı ve benzeri kırılabilir metal ekipman sokulmaz.
 • Üretim alanlarında iğne, raptiye, ataç gibi küçük metal parçalar kullanılmaz.
 • Üretim alanlarında kullanılan tüm ekipmanlar metal malzeme içeriklidir.
 • Bakım ve arızada kullanılan metal içerikli parçalar kontrollü olarak sayımı yapılarak kullanılır ve ortamda bırakılmaz.
TAHTA VE CAM POLİTİKAMIZ

BAŞYAZAR A.Ş olarak; Süt ürünleri üretimde;
 • Tüm tahta ve ahşap materyallerinin üretim, depolama ve üretim ile ilgili bölümlerde zorunlu olmadıkça kullanılmaması şirketimizin genel politikasıdır.
 • Geleneksel üretim gereği kullanılan tahta ve ahşap ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonları kontrollü şekilde devamlı gözden geçirilmektedir.
 • Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve haftalık kontroller ile takip edilip kayıt edilmektedirler.
 • Üretim alanı içerisinde cam malzeme kullanımı yasaklanmıştır ve tesis içerisinde bulunan cam materyallerin tamamı “Cam ve Sert Plastik İzleme Listesi’’nde listelenmiştir.
 • İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap, cam ve sert plastik malzemelerin kırılması sonucu “Cam Ve Sert Plastik Kullanım Talimatı” kullanılarak güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.
 • Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmaktadır.
GDO POLİTİKAMIZ

BAŞYAZAR A.Ş. Olarak; üretilen süt ürünleri üretimde yapmış olduğumuz üretimin hiçbir aşamasında Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren hammadde kullanmadığımızı ve nihai ürünlerimizin GDO içermediğini taahhüt ederiz. Bu taahhüdümüzü müşteri bazında beyan etmekteyiz.
Gölge
© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım_Medyatör